Premis i concursos literaris

Onada Edicions hi publica les obres guanyadores en variats certàmens literaris, cadascú amb diverses disciplines:

Si heu escrit una obra narrativa, podeu optar a:
 • Ciutat de Sagunt - Premi de Narrativa
 • Vila de Puçol - Premi de Narrativa
 • Vila d'Almassora - Premi de Narrativa
 • Ciutat de Palma - Premi de Narrativa Llorenç Villalonga
 • Ciutat de Benicàssim - Premi Internacional de Literatura de Viatges

Si heu escrit una obra poètica, podeu optar a:
 • Ciutat de Sagunt - Premi Bru i Vidal
 • Vila de Puçol - Premi Josep Maria Ribelles
 • Vila d'Almassora - Premi Antoni Matutano

Si heu escrit una obra teatral, podeu optar a:
 • Ciutat de Sagunt - Premi Pepe Alba

Si heu escrit una obra d'investigació centrada en la comarca de la Plana, podeu optar a:
 • Vila d'Almassora - Premi d'Investigació

Si teniu un àlbum infantil il·lustrat, podeu optar a:
 • Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló

CONVOCATÒRIES OBERTES
Actualment hi ha oberta la convocatòria del XI Premi Internacional de Literatura de Viatges Ciutat de Benicàssim i el XXI Certamen Literari Vila de Puçol.

(clicar per ampliar)

BASES REGULADORES XI PREMI INTERNACIONAL DE LITERATURA DE VIATGES  CIUTAT DE BENICÀSSIMClic per a ampliar


BASES REGULADORES XXI CERTAMEN LITERARI VILA DE PUÇOL 

BASES: XXXIé Certamen Literari Vila de Puçol
 • Els treballs presentats a la modalitat de “NARRATIVA”estaran escrits en valencià.
 • S’estableix un únic premi de 2.000 € corresponents als drets d’autor de la 1ª edició i de difusió electrònica durant sis mesos que no podrà ser fraccionat. El treball guanyador serà publicat a ONADA Edicions.
 • Els originals presentats hauran d’ésser inèdits i no premiats en cap altre concurs.
 • Els treballs aspirants al premi hauran de ser presentats per quadruplicat i mecanografiats a doble espai per una sola cara, i tindran una extensió mínima de 100 folis, i màxima de 150 folis.
 • Cada autor no podrà presentar més de dos treballs. Els originals aniran sense cap signatura que puga contribuir a la seua identificació i, a més del títol corresponent, hauran de portar necessàriament un lema que els distingesca. En un sobre a banda, degudament tancat, anirà l’esmenat lema i dins, el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor.
 • Les obres aspirants poden ser presentades directament a trameses per correu. Portaran la inscripció “XXXIé Certamen Literari Vila de Puçol” i s’enviaràn a la Biblioteca Pública de Puçol ( Casa de Cultura de Puçol, carrer Santa Teresa nº 10 – 46530 Puçol – València) fins al dia 15 de Setembre de 2015. En agost la Casa de Cultura estarà tancada.
 • El jurat estarà compost per professionals de reconegut prestigi, i un representant de L’Ajuntament de Puçol
 • El premi es fallarà el dijous 8 d’octubre a les 20 hores a la Gala dels Premis de Puçol.
 • El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en cas de considerar que no es donen les condicions de qualitat pertinents.
 • Els treballs no premiats es podran retirar de la Biblioteca Pública de Puçol a partir del 6 d’octubre de 18 a 20 hores, de dilluns a divendres. L’Ajuntament de Puçol podrà fer l’ús que crega convenient de les obres no en un termini de dos mesos.
 • La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.
 • Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetrà a la decisió del Jurat, i la seua decisió serà inapel.lable.

BASES XIXé PREMI POESIA JOSEP Mª RIBELLES
L’Ajuntament de Puçol amb l’objecte de promoure la figura del poeta Josep Maria Ribelles, a més de contribuir al desenvolupament i promoció de la poesia, convoca el XIXé Certamen de Poesia “Josep Maria Ribelles”, per a obres escrites en valencià, d’acord amb les següents bases: 
 • 1 Podrà participar-hi qualsevol escriptor, amb un màxim de dues obres.
 • 2 S’estableix un únic premi de 2.000 € -corresponents als drets d’autor de la 1ª edició i drets de difusió electrònica durant 6 mesos – que no podrà ser fraccionat. Els poemaris hauran de ser originals i inèdits i no podran haver estat guardonats en cap altre certamen literari. Si les obres no reuneixen la qualitat desitjable, el jurat podrà declarar desert el premi. .
 • 3 La temàtica, el metre i la rima seran de lliure elecció de l’autor. La col.lecció de poemes serà d’una extensió total mínima de 60 folis, i màxima de 120 folis escrits a una sola cara a doble espai amb cos de lletra 12.
 • 4 Els treballs originals hauran de ser presentats per quadruplicat, a la següent adreça: Casa de Cultura, C/ Santa Teresa, 10 – Puçol 46530 – València- al XIVé Certamen de Poesia “Josep Maria Ribelles”. Les obres duran títol i lema, i als originals s’adjuntarà en l’enviament per correu, un sobre tancat o plica, a l’anvers del qual figurarà el títol del poemari i, al seu interior, les dades, telèfon i l’adreça del l’autor.
 • 5 Els treballs podran presentar-se fins al 15 de setembre de 2015.
 • 6 El jurat estarà compost per professionals de reconegut prestigi, i un representant de l’Ajuntament de Puçol
 • 7 El premi es fallarà el dijous 8 d’octubre a les 20 hores a la Gala del Premis de Puçol.
 • 8 L’obra guanyadora serà publicada per Onada edicions en un termini màxim de dos anys. Els treballs no premiats es podran retirar de la Biblioteca Pública de Puçol a partir del 6 d’octubre de 18 a 20 hores, de dilluns a divendres. La Biblioteca Municipal podrà fer l’ús que crega convenient de les obres no retirades en un plaç de dos mesos .
 • 9 La presentació d’un poemari o recull de poemaris al present certamen suposa la total acceptació d’aquestes bases.
 • 10 Les qüestions no previstes seran resoltes pel jurat de forma inapel.lable. 


PREMI INTERNACIONAL D'ÀLBUM INFANTIL IL·LUSTRAT CIUTAT DE BENICARLÓ
La convocatòria de 2015 es va tancar el passat mes de juny.

PREMIS LITERARIS CIUTAT DE SAGUNT
La convocatòria de 2015 es va tancar el passat mes de juliol.

PREMIS LITERARIS VILA D'ALMASSORA
La convocatòria és bianual. La corresponent al 2013 encara no s'ha obert. Podeu estar al corrent de les novetats d'aquest certamen tot clicant ací.

PREMIS LITERARIS CIUTAT DE PALMA 
La convocatòria 2015 encara no s'ha fet pública. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada