dilluns, 8 de juliol de 2019

Preparant novetats: "Olivo y aceites de calidad" de Joan Tous i Josep Maria Franquet


"Olivo y aceites de calidad", dels enginyers agrònoms Joan Tous i Josep Maria Franquet, compendia l'anàlisi del sector oleícola des d'una perspectiva historicotècnica, bàsicament relacionada amb temes econòmics i comercials, de tecnologia del cultiu i de l'R + D + I, a més dels reptes i perspectives de futur de l'olivar espanyol dins d'un món globalitzat. 

L'obra s'inicia amb un capítol d'Antecedents històrics en què es recull la història del cultiu i de la producció de l'oli d'oliva al llarg de les diferents civilitzacions que han colonitzat les zones del Llevant i Sud d'Espanya. Els dos capítols següents, (II i III), tracten de la situació i evolució del sector oleícola espanyol, des de finals del XIX fins a l'inici de la guerra civil (1936), destacant l'edat d'or del comerç exterior i, durant aquest període , s'aprofundeix també sobre el primer mercat d'oli d'oliva de qualitat sorgit a Tortosa juntament amb les seves famílies exportadores. Col·lateralment, s'exposa la influència dels treballs d'experimentació que van tenir lloc en el seu Estació d'Olivicultura, tant a nivell nacional com internacional.

En el IV capítol es repassa, en primer lloc, la política i evolució del sector oleícola des de la postguerra fins a principis del segle XXI, destacant la complexa problemàtica d'aquest sector segons els períodes pels quals ha anat travessant l'agricultura espanyola, especialment en algunes fases del segle XX. El segueixen l'entrada a la CEE (1986) i les successives reformes de la PAC (Política Agrícola Comuna). Després, es continua amb la descripció de la política de recerca i transferència tecnològica realitzada durant el període esmentat anteriorment. En el capítol V es recull la situació actual del sector oleícola espanyol, incidint en diversos aspectes, com els de tipus econòmic (la importància de la producció, consum i comerç exterior d'Espanya pel que fa a la UE i el món), industrial (situació de les almàsseres, extractores d'oli d'orujo, refineries, plantes d'adobament d'olives de taula, etc.), i de nivell tecnològic, destacant aspectes com el disseny de plantacions, varietats, tècniques del cultiu i anàlisi de rendibilitat dels diferents models d'olivar (tradicional, intensiu i tanca), a més d'altres factors que influeixen en la producció i la qualitat de l'oli, sobresortint algunes cures culturals, com el reg i el maneig de l'almàssera. Paral·lelament, s'inclouen alguns annexos que complementen la informació de la present monografia per donar-li un caràcter més il·lustratiu.

El llibre va dirigit a professionals i tècnics del sector oleícola, però també a historiadors, estudiants i quants s'interessin en qualsevol aspecte de l'olivicultura i de la cultura de l'oli d'oliva.

Joan Tous Martí (Vila-seca, 1956) és enginyer agrònom (ETSEA València, 1984) i doctor enginyer agrònom (Universitat Politècnica de Catalunya-UPC, 1992). Ha realitzat estades a l'INRA de Bordeus (França, 1988) i a la Universitat de Califòrnia (Davis, 1996). Les seves línies d'investigació s'han centrat en temes relacionats amb el material vegetal, tècniques de cultiu i qualitat del fruit, tant en olivera com a fruita seca (avellaner i garrofer). És autor, editor i coeditor de diversos llibres, entre els quals destaquen El olivo en Tarragona (1990), El algarrobo (1990), Variedades del olivo en Cataluña (1993) y Las variedades de olivo en España (2005).

Josep Maria Franquet Bernis (Tortosa, 1950) és enginyer agrònom (MSc, especialitat Economia agrària) per la Universitat Politècnica de València, on va finalitzar la carrera en l'any 1974. Posteriorment, va realitzar els estudis de doctorat i Enginyeria Tècnica Industrial. És doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1995). És, així mateix, doctor en Arquitectura per la Universitat Internacional de Catalunya (2007). També és posseïdor del títol d'enginyer tècnic en explotacions agropecuàries per la Universitat Politècnica de Catalunya (1997).

Cap comentari:

Publica un comentari