dijous, 27 de maig del 2010

'Vocabulari de cruïlla' es presenta a Amposta

Vocabulari de cruïlla també tindrà el seu protagonisme a Amposta. La cita: divendres 4 de juny, a les 20 h, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó. L'acte comptarà amb Manel Ferré i Montañés, alcalde d'Amposta, Joan S. Beltran, l'autor, i Miquel Àngel Pradilla, representant d'Onada.

'Vocabulari de cruïlla' a Barcelona


Es presenta Vocabulari de cruïlla a l'Auditori de la Residència d'Investigadors del CSIC Barcelona. L'acte, organitzat per l'Institut d'Estudis Catalans, comptarà amb la presència de Joan Veny, Miquel Àngel Pradilla i Joan S. Beltran. La cita és dijous 27 a les 18.30 h.
Tot seguit, a les 19.30 h, també es presentarà Les plantes del Port del botànic Ferran Royo. Us hi esperem.

Vicent Andreu i Josep Usó al Mercat del Llibre de Vila-real
Vicent Andreu amb El secret del guerrer hongarés i Josep Usó amb La senda llarga participaran en el Mercat del Llibre de Vila-real el dissabte dia 29, a partir de les 18 h.

dijous, 13 de maig del 2010

Ressò literari de 'Si em parles del desig'


El suplement Quadern d'El País recomana Si em parles del desig de Manel Alonso.

Onada publicarà els Premis Literaris Vila de Puçol

XXVIé Certamen Literari Vila de Puçol

Bases del XXVIé Certamen Literari Vila de Puçol

cert_literari

 1. Els treballs presentats tractaran sobre “NARRATIVA” escrits en valencià.
 2. S’estableix un únic premi de 2.000 € corresponents als drets d’autor de la 1ª edició i de difusió electrònica durant sis mesos que no podrà ser fraccionat. El treball guanyador serà publicat a ONADA Edicions.
 3. Els originals presentats hauran d’ésser inèdits i no premiats en cap altre concurs.
 4. Els treballs aspirants al premi hauran de ser presentats per quadruplicat i mecanografiats a doble espai per una sola cara, i tindran una extensió mínima de 80 folis, i màxima de 150 folis.
 5. Cada autor no podrà presentar més de dos treballs. Els originals aniran sense cap signatura que puga contribuir a la seua identificació i, a més del títol correspondent, hauran de portar necessàriament un lema que els distingesca. En un sobre a banda, degudament tancat, anirà l’esmenat lema i dins, el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor.
 6. Les obres aspirants poden ser presentades directament a trameses per correu. Portaran la inscripció “XXVIé Certamen Literari Vila de Puçol” i s’enviaràn a la Biblioteca Pública de Puçol ( Casa de Cultura de Puçol, carrer Santa Teresa nº 10 – 46530 Puçol – València) fins al dia 15 de Setembre de 2010. En agost la Casa estarà tancada.
 7. El jurat estarà compost per professionals de reconegut prestigi, i un representant de L’Ajuntament de Puçol
 8. El premi es fallarà el divendres 8 d’octubre a les 20 hores a la Gala dels Premis de Puçol.
 9. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en cas de considerar que no es donen les condicions de qualitat pertinents.
 10. Els treballs no premiats es podran retirar de la Biblioteca Pública de Puçol a partir del 8 d’octubre de 18 a 20 hores, de dilluns a divendres. La Biblioteca Municipal podrà fer l’ús que crega convenient de les obres no retirades abans del 31 d’octubrre de 2010.
 11. La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacións que se’n deriven.
 12. Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetirà a la decisió del Jurat, i la seua decisió serà inapel.lable.

Onada editarà els Premis Literaris Ciutat de Sagunt 2010


Cantaments ha sigut l'obra guanyadora d'enguany en la secció de poesia, la categoria més antiga dels premis. Després del silenci i Tabula brasa han sigut les altres dos obres guardonades en les categories de narrativa i teatre respectivament. L'Auditori Joaquín Rodrigo ha acollit la gala d'entrega de premis literaris Ciutat de Sagunt 2010. El poeta de Silla Ivan Brull Pons s'ha alçat amb la tretzena edició del premi de poesia Jaume Bru i Vidal amb el poemari Cantaments. Per la seua banda, Enric Lluch Girbés, d'Algemesí, ha sigut el guanyador de la dotzena edició del premi de narrativa Ciutat de Sagunt, amb la novel·la Després del silenci. Per a finalitzar, l'autor català (Calafell, Tarragona) Albert Pijuan i Hereu ha aconseguit la sèptima edició del premi de teatre Pepe Alba amb l'obra Tàbula brasa. El Gabinet de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Sagunt organitza, des de 1998, els premis literaris Ciutat de Sagunt.

La Companyia Camí de Nora és la responsable del disseny i la conducció de l'acte d'entrega de premis. Els actors i actrius pertanyen al grup Troup Ars Dementia. Este grup va nàixer dins de l'Escola Municipal de Teatre, que és una iniciativa de la Universitat Popular de l'Ajuntament de Sagunt.

Begonya Mezquita, escriptora i membre del jurat, ha entregat en primer lloc el premi de poesia. A continuació, Vicent Vayá, delegat del Gabinet de Promoció del Valencià, ha lliurat el de teatre. Finalment, l'alcalde Alfredo Castelló, ha lliurat el de narrativa i ha tancat l'acte.

Els premis literaris Ciutat de Sagunt 2010 han rebut 72 originals de tota l'àrea lingüística. La dotació econòmica dels premis és de 6.000 € per al de narrativa i de 3.000 € per a cada una de les altres dos modalitats: poesia i teatre. Com en anys anteriors, els guanyadors rebran un guardó fet en ceràmica per l'artista Anna Pastor.

SINOPSI DE LES OBRES PREMIADES

Cantaments

Cantaments naix de nits inconnexes i de records dispersos. Naix de la solitud i de la seua pròpia impossibilitat. La lluita per trobar un sentit mínimament satisfactori esdevé, per la mínima, una lluita per trobar. La família, el temps, el llenguatge, l’amor, són temes recurrents, línies de força per on davallen no els somnis, sinó els seus materials de construcció. Però aquesta vegada sens projecte d’altura: com tornar a la màgia el que fou de la màgia?

Després del silenci

Després de la mort de sa mare, Joan Queralt Font tracta de trobar resposta a un conjunt de preguntes que no ha pogut contestar des que tenia catorze anys. Qui era en realitat la mare? Per què el pare fugí de casa? Per què l’avi Mateu Font mai no pogué empassar-se la presència del seu progenitor? Quins secrets envoltaren durant tant de temps la família?
Pas a pas, Joan Queralt Font anirà trobant respostes a cadascuna de les preguntes i descobrirà que la molla de la qüestió té les arrels en un període complicat de la història, exactament en els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil. Però, encara li queden molts interrogants que el lector coneixerà al llarg d’una narració plena de sorpreses fins a desvelar els misteris del propi origen del protagonista.
Després d’un silenci és, doncs, una narració que enllaça el present amb un passat que ens fa pensar que, sovint, les persones actuem de manera inesperada davant de circumstàncies que ens empenyen a prendre decisions de conseqüències imprevisibles.

Tàbula brasa

El somnis de la raó produeixen monstres. O, dit d'una altra manera, els somnis dels monstres són raonables. Un sopar familiar qualsevol, com el que organitza en Lluc per presentar als seus pares l'Olívia, la xicota, pot desembocar en l'horror si es compta amb bons arguments en favor de l'horror. Només cal una premissa tergiversada o una desviació mínima en la cadena lògica perquè el discurs de la mort i l'extermini ens sembli justificat, i, per tant, necessari. Perquè el deliri raonat quan s'enfronta a la nuesa de la bona voluntat és com el llop acorralant la caputxeta sense caçador. O com els sogres d'Olívia enfrontant-se a la benevolent Olívia.
Bases dels Premis Literaris Ciutat de Sagunt 2010XIII Certamen de Poesia«Jaume Bru i Vidal»
1. La temàtica, el metre i la rima són de lliure elecció. L’extensió ha de ser la d’un llibre normal de poesia.2. L’Ajuntament de Sagunt dota el premi amb 3.000 euros. Els 2/3 de la dotació es consideren guardó pròpiament dit, i l’altre terç és en concepte dels drets d’autoria corresponents a la publicació editorial de l’obra guanyadora, previ contracte.

XII Certamen de Narrativa Ciutat de Sagunt

1. Les obres (novel·la o recull de contes) han de tindre una extensió mínima de 120 pàgines i màxima de 160, cadascuna de les quals ha de ser de 2.100 caràcters, inclosos els espais en blanc, escrites a una sola cara a doble espai amb un cos de lletra 12. 2. L’Ajuntament de Sagunt dota el premi amb 6.000 euros. Els 2/3 de la dotació es consideren guardó pròpiament dit, i l’altre terç és en concepte dels drets d’autoria corresponents a la publicació editorial de l’obra guanyadora, previ contracte.

VII Certamen de Teatre «Pepe Alba»

1. L’extensió de l’obra ha de ser la normal d’un espectacle dramàtic complet, entés en un sentit ampli; no s’hi admetran obres breus de teatre. 2. L’Ajuntament de Sagunt dota el premi amb 3.000 euros. Els 2/3 de la dotació es consideren guardó pròpiament dit, i l’altre terç és en concepte dels drets d’autoria corresponents a la publicació editorial de l’obra guanyadora, previ contracte.BASES GENERALS

1. Pot optar als premis qualsevol escriptora o escriptor, amb tots els treballs que consideren oportuns. Les obres participants en aquests premis han de ser originals, inèdites i escrites en valencià, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. 2. Els originals s’han de presentar escrits a màquina o ordinador, per triplicat, amb lema o pseudònim. En un sobre a banda, tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim, s'ha d'incloure la documentació següent: a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfons i adreça de correu electrònic, i b) Declaració responsable de la persona sol·licitant de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb l'Ajuntament de Sagunt o altres administracions públiques i amb la Seguretat Social, a més de la declaració que expresse que la persona sol·licitant opta al premi amb una obra original i inèdita (model adjunt). 3. Les obres aspirants als premis s’han de presentar en qualsevol registre de l’Ajuntament de Sagunt, a l’atenció del Gabinet de Promoció del Valencià (c/ Autonomia, 2, 46500 Sagunt), directament o per correu certificat, fins al dia 26 de febrer de 2010. 4. El premi i la seua dotació són indivisibles, i el veredicte del jurat inapel·lable. Cada vegada que es publique el treball premiat ha de constar que l’obra ha estat guardonada en els Premis Literaris «Ciutat de Sagunt» 2010. 5. Els premis es lliuraran el 23 d’abril de 2010, en el transcurs d’un acte cultural convocat amb aquesta finalitat. 6. Els originals no premiats podran ser recollits personalment, o bé sol·licitar-ne l’enviament per correu, en el termini de tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria. 7. Aquests premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent. Les persones que hi concórreguen han de demostrar que estan al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb les administracions i amb la Seguretat Social. 8. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases que el regeixen. En cas de dubte sobre la seua interpretació, el jurat acordarà allò que crega més just d’acord amb l’organització.

AJUNTAMENT DE SAGUNT
GABINET DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀInformació extreta de l'Ajuntament de Sagunt

dijous, 6 de maig del 2010

Onada, present a la 7a Fira del Llibre Ebrenc

Onada Edicions participarà en la 7a Fira del Llibre Ebrenc que se celebrarà a Móra d'Ebre el 5 i 6 de juny. A la fira també podreu parlar amb alguns dels seus autors.
Contes de Muniatto d'Ester i Olga Besolí (11 h - taula 1)
Els encanteris de la serra de Montsià de Joan B. Beltran (11 h - taula 1)
Dolços i salats dels forns de Vinaròs de Juanjo Roda (11 h - taula 1)
Ulldecona de Ferran Grau (11 h - taula 1)
Vocabulari de cruïlla de Joan Beltran (17.45 h - taula 2)
Set narracions curtes per a una setmana llarga de Joan Andrés Sorribes (17.45 h - taula 2)

'Vocabulari de cruïlla' es presenta a Vinaròs


Presentació de Vocabulari de cruïlla. Els mots de les Terres de l’Ebre i del Maestrat en el context del català formal de Joan S. Beltrán. Hi intervindran: Jordi Romeu Llorach, alcalde de Vinaròs; Mª Dolores Miralles Mir, regidora de Cultura; Ramon Marrugat, representant de Fundació Privada Mútua Catalana; Joan S. Beltran, autor del llibre, i Miquel Àngel Pradilla, professor de la Universitat Rovira i Virgili, membre de l’IEC i representant d’Onada Edicions.
L’acte tindrà lloc el dimarts 11 de maig, a les 19.00 h a la Biblioteca Municipal.
Plaça de l’Hort dels Escribano, s/n, Vinaròs.

Es presenta 'Benicarló, una mirada enrere 2009'


L'anuari Benicarló, una mirada enrere 2009 es presenta a Benicarló divendres 7 de maig a les 20 h al saló d'actes de Caixa Benicarló. L'acte comptarà amb els autors, Noemí Oms i Jordi Maura, i amb Jaume Agustí, director de Caixa Benicarló. Hi esteu tots convidats.