dimarts, 16 de novembre de 2010

Presentació de 'L’arquitectura popular de Peníscola'La publicació de L'arquitectura popular de Peníscola. Manual de
restauració del centre històric
, té com a objectiu posar a disposició
del públic un estudi sobre les característiques de l’arquitectura
popular de Peníscola i servir de base per a una eficaç protecció del
nostre patrimoni històric.
Aquesta iniciativa té el seu origen en el Pla Especial de Protecció del
Conjunt Historicoartístic de Peníscola, redactat el 1998 i recentment
aprovat per la Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme.
Aquest manual de restauració té una primera part dedicada a
descriure les característiques de l’arquitectura popular en l’interior
del recinte emmurallat, és per això un document divulgatiu d’interés,
tant per al profà com per a l’especialista en temes de patrimoni
arquitectònic. La segona part explica amb exemples pràctics la
normativa de protecció del Pla Especial i pretén servir de guia per a
les intervencions en l’edificació privada.
També inclou una secció amb recomanacions sobre aspectes que
tenen gran influència en la imatge d’una ciutat històrica objecte de
gran activitat turística, com són la retolació i el mobiliari de serveis
d’hostaleria sobre l’espai públic.

Pepa Balaguer Dezcallar i Luis Vicén Banzo són
arquitectes, autors de plans i projectes en el centre
històric de Peníscola.
Des de 1992 formen l’equip Balaguer I Vicén arquitectos.
La seua activitat professional s’ha centrat fonamentalment
en la restauració i posada en valor del patrimoni
cultural de ciutats històriques abastant: la restauració
urbana i de monuments; la creació d’equipaments
turístics o culturals, i la planificació estratègica.
Han rebut mencions o premis pels seus treballs
de restauració de les fortificacions de Peníscola, pel
projecte del Museu de la Mar de Peníscola i pel Pla
Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de
Peníscola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada