dimecres, 21 de març de 2018

S'obre la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Sagunt

Amb les obres guanyadores de l'edició del 2017 a les llibreries, l'Agència AVIVA de Sagunt ha convocat de nou els Premis Literaris de la capital morvedrina, un dels més prestigiosos de les lletres valencianes. Fins el 20 de juliol de 2018 es poden enviar els originals a qualsevol de les tres modalitats: poesia, narrativa i teatre. Enguany el certamen té una important novetat: els treballs s'han de presentar exclusivament en format PDF, dins d'un disc compacte o memòria USB tramesa per correu postal al Gabinet de Promoció Lingüística.

Pel que fa a les bases de cada modalitat, el XXI Certamen de Poesia Jaume Bru i Vidal està dotat amb 3.000 euros, i ha de tindre l'extensió d'un llibre normal de poesia. La temàtica, el metre i la rima són de lliure elecció. 

Quant el XX Certamen de Narrativa Ciutat de Sagunt, dotat amb 6.000 euros, es demana una extensió mínima de 120 pàgines i màxima de 150, cadascuna de les quals ha de ser de 2.100 caràcters (inclosos els espais en blanc), a doble espai interlineal i amb un cos de lletra 12.

Finalment, per participar al XV Certamen de Teatre Pepe Alba, també dotat amb 3.000 euros,  se sol·licita un espectacle dramàtic complet.

Bases generals

1. Pot optar als premis qualsevol escriptora o escriptor, amb tots els treballs que considere oportuns. Les obres participants en aquests premis han de ser originals, inèdites i escrites en valencià, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. S’han d’abstindre de participar en el mateix gènere les persones guanyadores del premi en la convocatòria anterior dels «Ciutat de Sagunt». 

2. Els originals (amb la indicació del títol i el pseudònim) s’han de presentar exclusivament en suport digital PDF, gravats en un CD-ROM, DVD o memòria USB, dins d’un sobre tancat i identificat amb el títol i el pseudònim. En un altre sobre adjunt (tancat i identificat amb el mateix títol i pseudònim) s’ha d’incloure la documentació Ajuntament de Sagunt GABINET DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ següent : a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfons i adreça de correu electrònic; b) Model normalitzat (proporcionat per l’Ajuntament de Sagunt) de declaració responsable de la persona sol·licitant de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament de Sagunt, amb altres administracions públiques i amb la Seguretat Social, i també de declaració responsable en què expresse que opta al premi amb una obra original i inèdita. 

3. Les obres aspirants als premis s’han de presentar en qualsevol registre de l’Ajuntament de Sagunt, a l’atenció del Gabinet de Promoció del Valencià (c/ Autonomia, 2, 46500 Sagunt), directament o per correu certificat, fins al dia 20 de juliol de 2018. 

4. El premi i la seua dotació són indivisibles, i el veredicte del jurat inapel·lable. Cada vegada que es publique el treball premiat ha de constar que l’obra ha estat guardonada en els Premis Literaris «Ciutat de Sagunt» 2018. 

5. Els premis s’atorgaran en el transcurs d’un acte cultural convocat amb aquesta finalitat, la data del qual s’anunciarà oportunament només a les persones guardonades. 

6. L’Ajuntament de Sagunt garanteix als concurrents el tractament confidencial dels documents presentats. Els suports físics (CD-ROM, DVD o memòria USB) no es retornaran en cap cas, sinó que es destruiran o s’esborraran convenientment per tal de preservar la propietat intel·lectual. 

7. Aquests premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent. Les persones que hi concórreguen han de demostrar que estan al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb les administracions i amb la Seguretat Social. 

8. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases que el regeixen. En cas de dubte sobre la seua interpretació, el jurat acordarà allò que crega més just d’acord amb l’organització. 

9. En cas de traducció d’aquestes bases a qualsevol llengua diferent del valencià, si hi ha divergència en la interpretació es prendrà com a versió vàlida l’original, que és l’escrita en valencià.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada